MENU
Aula_close Layer 1

Vores tilbud

Bogense Skole er beliggende i Nordfyns Kommune på to matrikler. Vi har ca. 555 glade og videbegærlige elever samt ca. 80 medarbejdere.

Afdeling Bogense er beliggende på Gyldenstensvej 2, 5400 Bogense. Her har vi almen skole med 2 spor 0. - 9. årgang, SFO, Klub samt almen specialklasser i Regnbuen.

Afdeling Kongslund er beliggende på Middelfartvej 8, 5400 Bogense. Her har vi almen skole med 1 spor fra 0. - 6. årgang samt SFO.

Vores målsætning er at:

  • børnene udvikler sig til selvstændige sociale og ansvarlige mennesker, der er åbne over for et samfund i udvikling.
  • børnene danner deres egen helhedsopfattelse af tilværelsen, naturen og samfundet.

Skolens hverdag skal være præget af tryghed og kreativitet, hvor børnene har medindflydelse og medansvar.

Undervisningen baseres på et solidt fagligt niveau og skal være oplevelsesorienteret.

Dette skal foregå i samarbejde mellem elever, lærere, forældre og byråd.

 

På Bogense Skole kan du som forældre og elev forvente af det pædagogiske personale, at

  • vi tager udgangspunkt i elevernes styrkesider og hjælper med at finde udfordringer og læringsmål for eleverne
  • vi giver eleverne plads og tid til at holde pauser og til at få venner
  • vi bruger fagene og målene i fagene til at skabe koncentration og motivation hos eleverne
  • vi er med til at formulere et fælles sprog om mobning og adfærd
  • vi er i klassen, når det ringer og hilser personligt på hver elev
  • vi bruger skoleintra til almindelig forældrekontakt
  • vi møder hver elev med respekt, hensyn og venlighed
  • vi griber ind og hjælper eleverne med at løse konflikter på en ordentlig måde