MENU
Aula_close Layer 1

Den gode overgang

Eleverne oplever et skift mellem 0. og 1. klasse, 3. og 4. klasse og mellem 6. og 7. klasse.

For at understøtte en god overgang for både børn og forældre har vi udarbejdet følgende plan i forbindelse med overgangene.

Overgang fra Børnehus til Førskole

 • To skolepædagoger mødes og planlægger førskoleforløbet med afgivende institutioner.
 • Børnehuset inviterer til trepartssamtaler for børn med særlige behov i starten af februar sammen med pædagoger fra børnehuse, pædagoger fra førskolen samt forældre.
 • Der afholdes infomøde på Bogense Skole for forældre før førskolestart.
 • Der tilstræbes at pædagoger fra afgivende børnehuse følger børnene i førskole fra marts til sommerferie.
 • Der planlæggges med ugentlige møder mellem ”gæste pædagoger” og SFO personale.
 • Ledelsen er særlig tæt på personalet i førskole perioden – og stiller sig til rådighed for deltagelse i møder.
 • Ledelse & personale inviterer forældre til ”kaffemøde” midt i maj.
 • Førskolen indkalder forældre til børn med særlige behov til møde medio juni sammen med kommende lærer/pædagog for sammen at udarbejde handleplan gældende fra 0. klasse.

Overgang mellem førskole og 0. årgang

 • Førskolebørn er på besøg i 0. klasserne.
 • Personalet i førskolen og repræsentant for Ressourcenteret screener i samarbejde med 0. årgangsteamet eleverne med henblik på at danne homogene 0. klasser.
 • Personalet fra førskole overlevere til klasselærerne på 0. årgang.

Overgang mellem 0 årgang og 1. årgang

 • Klasselærerne på 0. årgang overlevere til kommende klasselærerne på 1. årgang.
 • Klasselærerne på 0. årgang indkalder forældre til børn med særlige behov til møde sammen med kommende lærer/pædagog for sammen at udarbejde handleplan gældende fra 1. klasse.

Overgang mellem 3 årgang og 4. årgang

 • Klasselærerne på 3. årgang overlevere til kommende klasselærerne på 4. årgang.
 • Der tilstræbes at kommende klasselærere kommer på besøg i 3. klasse.
 • 3. klasse er på besøg i mellemtrinnet og ser deres kommende klasselokale m.m.
 • Klasselærerne på 3. årgang indkalder forældre til børn med særlige behov til møde sammen med kommende lærer/pædagog for sammen at udarbejde handleplan gældende fra 4. klasse.

Overgang fra 6. – 7. årg

 • Klassedannelse påbegyndes medio april.
 • I maj afholdes to træf på tværs af matriklerne. En dag på afd. Kongslund og en dag på afd. Bogense. Formålet er at bringe elevgrupperne sammen under andre omstændigheder, at vise rundt på afdeling Bogense og at børnene får lejlighed til at hilse på kommende lærerteam.
 • Forældrene inviteres til forældremøde i forbindelse med lejrskole primo maj for hele 6. årgang.
 • 6. årgang fra begge matrikler er sammen på Bornholm.
 • Klasselærerne på 6. årgang indkalder forældre til børn med særlige behov til møde sammen med kommende lærer/pædagog for sammen at udarbejde handleplan gældende fra 7. klasse.