MENU
Aula_close Layer 1

Skolerejse

En overnatning, tur med overnatning og skolerejse er en del af undervisningen på Bogense Skole. Opholdet er et målrettet undervisningsforløb, der i et tidsrum er henlagt til et andet miljø end elevernes daglige skole. Der lægges vægt på oplevelse og aktivitet indenfor såvel faglige som sociale områder.

Ovennævnte oplevelser skaber særlige muligheder for at udvikle elevernes evne til medleven og medansvar.

Der afholdes normalt en skolerejse/overnatning på følgende årgange:

  • 3. årgang, der strækker sig over 3 hverdage med 2 overnatninger.
  • 6. årgang, der strækker sig over 5 hverdage med 4 overnatninger.
  • 7. årgang, der strækker sig over 1 hverdag som en overnatning på skolen.
  • 9. årgang, der strækker sig over 4-5 hverdage som er en tur til udlandet med 3-4 overnatninger.

 

9. årgangsturen afholdes under forudsætning af forældretilsagn om samtlige elevers deltagelse og betales af elever og forældre. Der er mødepligt for eleverne. Skolen påfører personale og turen planlægges og afvikles som vilkår for skolerejse.