MENU
Aula_close Layer 1

Nøglehullet - afdeling Bogense

Vi er en del af børnemiljøet på Bogense Skole. SFO’en er for børn fra 0. – 2. klasse. En SFO er en Skole Fritids Ordning, hvor børn tilbringer tid før og efter skoletid, altså deres fritid. Fritiden skal sikre frirum med mulighed for, at børnene får medindflydelse på egen tid. I SFO´en møder man vennerne og oplever at være en del af et fællesskab, hvor man har det sjovt. Fritidsdelen har medansvar for børns dannelse og tilegnelse af livskompetencer i forpligtende fællesskaber, og fritidspædagogikken bygger på udvikling af det hele menneske.

 

Vi vil skabe:

 • et pædagogisk tilbud, hvor det er rart at være og skabe grundlag for glæde, trivsel og udvikling
 • en SFO der er præget af energi og engagement
 • fysiske og pædagogiske rammer, så børn kan bruge deres krop og bevæge sig. Vi har fokus på sundhed, hvor vi prioriterer kost, bevægelse og udeliv
 • mulighed og rammer, så børn kan udvikle sociale kompetencer, relationer, venskaber og fællesskaber i et trygt og nærværende miljø
 • plads til leg og aktivitet, og give børnene medindflydelse og medbestemmelse. Det betyder, at der er plads til både spontan leg, selvvalgte aktiviteter og voksenorganiserede aktiviteter, og at udvalget af sidstnævnte vil være bredt og i konstant udvikling.
 • fysiske rammer, der skal give plads til både kreative og fysiske aktiviteter, og rammer hvor der er mulighed for fordybelse og ro

 

Vi vil være:

 • synlige, inspirerende og nærværende voksne. Vi vil være dem der understøtter børns nysgerrighed, afprøver deres mod og lytter når de har noget at fortælle
 • synlige i vores tilbud af voksenorganiserede aktiviteter
 • voksne, som både børn og forældre oplever som tryghedsskabende og omsorgsfulde
 • fagligt stolte af vores arbejde. Vi vil holde liv i den faglige dialog og udvikle vores praksis, så børnenes tid i SFOén forvaltes på bedste vis
 • et sted hvor børn føler sig trygge, og hvor der er plads til at favne forskelligheder

 

Vi fokuserer på:

 • at skabe tillid børn og personale, børn og børn samt personale og forældre imellem, og vægter et godt og åbent forældresamarbejde
 • et kollegialt samarbejdsmiljø med trivsel, humor og et godt arbejdsklima
 • at mangfoldighed i personalegruppen kommer børnene til gode, og at vi har en bred vifte af aktiviteter børnene kan deltage i hvis de har lyst
 • at være gode, positive rollemodeller
 • glæde, ordentlighed, mod og anerkendelse

Vores åbningstider er, mandag til torsdag kl. 6.00-17.00, fredag fra kl. 6.00-16.00