MENU
Aula_close Layer 1

Bogense skole afd. Kongslund

Afdeling Kongslund er opdelt i:

  • Indskoling
  • Mellemtrin

Vi bygger fællesskaber og derfor arbejder vi på mange måder i forskellige fællesskaber. F.eks. er der et fællesskab i indskoling og mellemtrin, som hel matrikel og på tværs af matriklerne.

Vi har venskabsklasser, hvor børnene på forskellige alderstrin har faglige og sociale fællesskaber. Vi prioriterer at årgang på tværs af matriklerne er sammen på skolerejse dvs. hele 3. årgange og hele 6. årgang på både afd. Bogense og Kongslund er afsted sammen.