MENU
Aula_close Layer 1

SFO afdeling Kongslund

Vi er en del af børnemiljøet på Bogense Skole afdeling Kongslund. Om morgenen modtager vi børn fra 0.klasse til 6. klasse, efter skoletid børn fra 0. – 2. klasse. Vi er én stor familie hvor alle, både børn og voksne, kender hinanden på kryds og tværs. Det giver masser af mulighed for leg og spejling med andre børn end kun lige jævnaldrende.

En SFO er en Skole Fritids Ordning, hvor børn tilbringer tid før og efter skoletid, altså deres fritid. Fritiden skal sikre frirum med mulighed for, at børnene får medindflydelse på egen tid. I SFO´en møder man vennerne og oplever at være en del af et fællesskab, hvor man har det sjovt. Fritidsdelen har medansvar for børns dannelse og tilegnelse af livskompetencer i forpligtende fællesskaber, og fritidspædagogikken bygger på udvikling af det hele menneske.

 

  • Vi vil bruge det gode humør som basis for trivsel 
  • SFO tiden er børnenes fritid, og det er derfor vigtigt, at børnene selv kan få lov til at bestemme, hvad de bruger deres fritid på her. De voksenstyrede aktiviteter skal ses som et tilbud til børnene, og vi respekterer fuldt ud, hvis børnene i stedet for at deltage i disse prioriterer at lege eller slappe af. 
  • Børn og forældre skal opleve varme, trygge, nærværende og omsorgsfulde omgivelser, hvor der tages individuelle hensyn. 
  • Børn og voksne skal opleve helhed i barnets hverdag. 
  • SFO tiden skal ikke blot betragtes som pasning/opsyn, men som et sted hvor børn kan udvikle deres almene kundskaber, deres kreativitet og ikke mindst sociale kompetencer i fællesskaber, relationer. 
  • Vi vil holde liv i den faglige dialog og udvikle vores praksis til gavn for de børn som er tilmeldt. Vi vil forvalte den del af deres fritid, som de bruger i sfo’en, på bedste vis. 

 

Vi er et lille sted, det gør at vi kan nå hele vejen rundt om barnet og videregive daglige oplysninger og informationer i overgangene fra morgenfritter til skole og senere igen fra skole til sfo. På den måde skabes helhed og sammenhæng i barnets liv.

Vores åbningstider er, mandag til torsdag fra kl. 6.00-16.30, fredag fra 6.00-15.30

 

BØRN HAR BRUG FOR FÆLLESSKAB OG VOKSENNÆRVÆR FOR AT TRIVES!