MENU
Aula_close Layer 1

Regnbuen

Bogense skoles specialklasserække skoleåret 19/20

På Bogense skole har vi to specialtilbud.

Regnbuen

Regnbuen er et heldagstilbud for elever med vidtgående læringsvanskeligheder.

Regnbuen består af et Børnemiljø (0.- 3 årg.) og Ungemiljø 1. (4.-10. årg.). Regnbuen er placeret i selvstændige bygninger i forbindelse med Bogense skole.

Almen specialklasse

Almen specialklasse er for elever med mere generelle og specifikke læringsvanskeligheder.

Almen specialklasse/Ungemiljø 2. (4.-10. årg.) ligger placeret på skolen i forbindelse med skolens Ressourcecenter.

Organiseringen i Børne- og Ungemiljøer er udsprunget af et ønske/ behov for at skabe større fleksibilitet samt kontinuitet og forudsigelighed for børn og forældre, for længere end et år af gangen, samtidigt med at det giver personalet mulighed for et længerevarende relations-arbejde med børn og forældre.

Personalet er i de enkelte miljøer organiseret i storteams, hvilket bl.a. betyder flere muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen i hold og makkerpar m.m. samt mindre sårbarhed ved fravær og sygdom.

Dokumenter